IBC op basis van 20-80learning

Het International Business College werkt volgens de methode 20-80learning. 20-80learning Houdt in dat iedere leerling de mogelijkheid krijgt om de reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd. In de overige 20% volgt de leerling één dag in de week een geheel ander programma. Ondernemendheid, vervolgstudie, competentieontwikkeling en de toepassing van een of meer moderne vreemde talen zijn daarbij van groot belang. Het doel is dat de leerling uitgedaagd wordt om beter te presteren, om ondernemendheid te genereren en om tot een passende keuze te komen in het hbo. Het IBC volg je in klas 4 en 5 van de Havo.

Waarom het IBC?
Ondernemerschap wordt van groot belang gezien voor economische groei. De Europese Commissie definieert ondernemerschap als volgt: ‘Onder ondernemerschap wordt iemands vermogen verstaan om ideeën in daden om te zetten. Het omvat creativiteit; innovatie en het nemen van risico’s, alsook het vermogen om te plannen en projecten te beheren om doelstellingen te verwezenlijken’. Het IBC streeft deze doelen ook na en begeleidt jou in de ontwikkeling hiervan. De ministeries van OCW en EZ ondersteunen het IBC. 

International wordt gebruikt, omdat ondernemen steeds internationaler wordt. Je ontvangt naast het gebruikelijke taalonderwijs een meer op handel gericht taalonderwijs. Bovendien doe je mee aan internationaliseringprojecten.
Business staat voor handel in het algemeen. Je krijgt bijvoorbeeld lessen psychologie, verkoop, marketing  en je start in groepjes eigen ondernemingen.
College betekent vaak : geen klassieke schoolsituatie: er zijn veel flexibele activiteiten in de vorm van stages, excursies, workshops, lezingen en modules.


IBC in klas 1 en 2
In klas 1,2  en 3 gaan we projecten opzetten om je voor te bereiden op de keuze voor het IBC. Je kunt dan ervaren of het IBC bij jou past!

IBC op de Mavo: Mavo Business & Language
Op de mavo kun je in klas 3 en 4 de mavo- variant van het IBC volgen. Je krijgt hier een halve dag de business-opleiding met ondernemende projecten, workshops en marketing opdrachten. Je leert hier ook het organiseren van evenementen. Bovendien krijg je zakelijk Nederlands en zakelijk Engels.

BRC op het VWO
Bovendien zijn we dit schooljaar (2019-2020) ook op het VWO gestart met het BRC, de VWO- variant van het IBC, waarin research een grote rol speelt. Ook hier heb je gedurende een jaar een eigen onderneming. Het BRC draait in klas 5 en 6 van het VWO. We werken hier nauw samen met universiteiten.
Enige school in Nijmegen
Het Mondial College is de enige school in Nijmegen die  de 20-80learning opleidingen aanbiedt.
Als je een van de IBC-opleidingen naar behoren afrondt dan krijg je van het ministerie van economische zaken een IBC- diploma naast je reguliere diploma. Dus: IBC: Trek het succes naar je toe!
Voor verdere info: Kijk op www.20-80learning.nl of neem contact op met de manager IBC van het Mondial College Ruud Arts via dit emailadres. Download onze brochure.

Kom je van een andere school? 
Kom je van een andere school en wil je je aanmelden voor het IBC? Klik hier.

IBC op de Mavo: Mavo Business &